Obsługa Inwestycji

Home Nasza Oferta Obsługa Inwestycji
Building-Construction-Management-Image

W przypadku niektórych budynków na inwestora nałożony jest obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych.

Taką decyzję podejmuje właściwy organ wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dzieje się tak w przypadku budynków o skomplikowanej budowie albo takich, które mogą mieć wpływ na środowisko i otoczenie (np. pobliskie budynki). W przypadku niektórych obiektów inwestor ma obowiązek zapewnić nadzór poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli Twoja inwestycja wymaga takiego nadzoru, to trafiłeś we właściwe miejsce. Nasi specjaliści posiadają kwalifikacje i certyfikaty, które pozwalają im nadzorować odpowiedni przebieg budowy.

Skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko chroniło Twoje interesy, ale również interes publiczny. Zatrudniony Inspektor sprawdzi i wykona odbiór jakościowy robót, które ulegają zakryciu, np. izolacji przed położeniem zabezpieczenia. Będzie kontrolował zgodność realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę. Dzięki zatrudnieniu Inspektora z odpowiednimi kwalifikacjami mamy też pewność, że nasza budowa odbywa się w zgodzie z przepisami.

Wykwalifikowany specjalista z naszej firmy zadba też o jakość wykonywanych robót, potwierdzi ich ilość i będzie uczestniczył w odbiorach technicznych. Na koniec będzie brał udział w czynnościach odbiorowych gotowego obiektu. Jeżeli inwestor czuje taką potrzebę, to Inspektor może trzymać też pieczę nad rozliczeniami wykonywanych prac. Prawidłowo przeprowadzony nadzór inwestorski to gwarancja bezpieczeństwa użytkowania wybudowanego obiektu.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza potwierdzona dyplomami zapewni każdemu inwestorowi spokój związany z dobrze prowadzoną i kontrolowaną budową.

Masz pytania odnośnie naszej oferty ?